ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Tot deze doelgroep behoren ook kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking én autisme (al wordt dat laatste niet specifiek vermeld op hun website). 

ASVZ biedt:

  • Diagnostiek en behandeling
  • Ondersteuning thuis
  • Begeleid wonen
  • Dagbesteding

Dit houdt onder andere in begeleiding bij het zelfstandig wonen, gezinsondersteuning, pedagogische gezinsbehandeling, buitenschoolse opvang, logeren, vakantie- en weekendopvang, dagactiviteiten en begeleiding naar zelfstandig werken. Daarnaast beschikt ASVZ op tientallen locaties in Midden- en Zuid-Holland en Brabant over verschillende soorten woonvormen, van meer tot minder beschut

Aanbod van deze aanbieder

Pedagogische gezinsbehandeling voor ouders met kinderen tot 18 jaar met een verstandelijk beperking, ook i.c.m. autisme. Tevens optie voor Early Intervention voor ouders van jonge kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 6 jaar.
ASVZ biedt op meer dan 30 locaties dagbesteding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, ook i.c.m. autisme.
ASVZ beschikt op tientallen locaties in Zuid- en Midden-Holland en Brabant over een diversiteit aan woonvoorzieningen van meer tot minder beschut voor volwassenen, maar ook over woningen met zorg speciaal voor kinderen of senioren.
ASVZ biedt diagnostiek en een breed pallet aan behandelingen. Bij complexe vragen bij mensen met (een vermoeden van) verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand (bv. autisme) voert een diagnostisch team psychodiagnostisch onderzoek uit.
Logeervoorziening om escalatie thuis te voorkomen. Voor jeugdigen waarbij er sprake is van psychische problemen, gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. Begeleiding vindt plaats vanuit verschillende expertises.