dr. Leo Kannerhuis

Het dr. Leo Kannerhuis is een behandel- en kenniscentrum voor autisme met locaties in de omgeving van Arnhem en Nijmegen en in Amsterdam. Het dr. Leo Kannerhuis is er voor iedereen die een diagnose autisme heeft met daarnaast mogelijk andere psychiatrische-, of gedragsproblemen en waarvoor specialistische GGZ behandeling aangewezen is.
U kunt bij hen terecht als eerdere behandeling u of uw kind niet voldoende heeft geholpen.

Het dr. Leo Kannerhuis biedt bovenregionale specialistische behandelingen met persoonlijk én online contact. De meeste behandelingen worden in hun leeftijdsgebonden centra geboden, enkele behandelvormen vinden thuis plaats. Voor de ambulante behandelvormen wordt wel gekeken of een mogelijke reistijd niet te belastend is.

Het dr. Leo Kannerhuis onderscheidt drie doelgroepen:

  • Kinderen: voor ouders van kinderen t/m 12 jaar
  • Jongeren: voor jongeren van 13 t/m 23 jaar en hun ouders
  • Volwassenen: voor volwassenen van 24 jaar en ouder

Aanbod van deze aanbieder

Voorziening op een dagbestedingslocatie waar kinderen met (ernstige) gedragsproblematiek onderwijscompetenties trainen. Met onderzoek naar mogelijkheid voor overstap naar een V(S)O school.
Behandelcentrum voor jongeren (t/m 23 jr.) met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen, die vastlopen in hun ontwikkeling én waarbij eerdere behandeling niet heeft geholpen.  
Voorziening op een dagbestedingslocatie waar kinderen met (ernstige) gedragsproblematiek onderwijscompetenties kunnen trainen.
Behandelcentrum voor jongeren (t/m 23 jr.) met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen, die vastlopen in hun ontwikkeling én waarbij eerdere behandeling niet heeft geholpen.  
Behandelcentrum met gespecialiseerde autismebehandelingen voor kinderen (2 - 12 jr.) met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen. Deeltijd of klinisch. 
Trainingscentrum waar jongeren met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen (t/m 23 jr.) als onderdeel van hun behandeling allerlei trainingen kunnen volgen.
Logeerplek voor kinderen en jongeren (4 -18 jr.) met autisme én andere psychiatrische- of gedragsproblematiek. Voor gemiddeld een weekend per maand en drie vakantieweken per jaar.
KAIRO is een onderwijs-behandelprogramma voor jongeren (16 - 24 jr.) met autisme. In Arnhem i.s.m. met ROC Rijn IJssel
Gespecialiseerde (poliklinische) autismebehandelingen voor kinderen en volwassenen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen uit Amsterdam en omgeving.
Woon-werkvoorziening met klinisch, langdurige behandeling voor volwassenen met autisme die beperkingen ondervinden op het gebied van zelfstandig wonen met behoefte aan structuur en overzicht.