Enver

Enver ondersteunt kinderen, jongeren, ouders en opvoeders bij opgroeien en opvoeden door begeleiding en behandeling. Enver biedt deze jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. Het betreft preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp.

Aanbod van deze aanbieder

Kortdurende thuisbegeleiding. Hierbij leren ouders van een kind met (een vermoeden van) autisme aan de hand van video-opnamen van spel met hun kind, de signalen van hun kind beter te herkennen en hierop passend te reageren.
De MKD biedt hulp aan kinderen van (0 - 7 jr.) met een vertraagde en/of (ernstige) bedreigde ontwikkeling, en aan hun ouders. Er is een aparte behandelgroep voor kinderen met ASS.
Locatie De Vlinder biedt dagbehandeling, onderwijs en ambulante zorg voor kinderen (2 -7 jaar) met een achterstand in de emotionele, cognitieve of motorische ontwikkeling. Er is een speciale groep voor kinderen met ASS.
Locatie De Kleine Plantage biedt dagbehandeling, onderwijs en ambulante zorg voor kinderen (2 -7 jaar) met een achterstand in de emotionele, cognitieve of motorische ontwikkeling. Er is een speciale groep voor kinderen met ASS.
Locatie Vlaardingen biedt dagbehandeling en ambulante (gezins)begeleiding voor kinderen (2 -7 jaar) met een achterstand in de emotionele, cognitieve of motorische ontwikkeling. O.a. een behandelgroep voor kinderen met autisme.