Kentalis

De landelijke organisatie Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben. 
Daarnaast heeft deze doelgroep vaak nog bijkomende problematiek zoals autisme of een verstandelijke beperking.  
Kentalis ondersteunt mensen met autisme alleeen als autisme een co morbide probleem is.

Kentalis biedt:

  • onderzoek, diagnostiek
  • zorg
  • speciaal onderwijs
  • ambulante begeleiding bij reguliere scholen
  • werkbegeleiding

Aanbod van deze aanbieder

Kentalis biedt onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs en ambulante begeleiding voor kinderen met autisme i.c.m. TOS, doof- of slechthorendheid of CMB. 
Gratis te downloaden handleiding over werken met Conceptondersteunende Communicatie bij mensen met autisme. 
De jobcoaches van Kentalis Werkpad begeleiden mensen met een arbeidsbeperking (o.a. mensen met autisme) naar werk en op het werk.
Speciaal onderwijs (cluster er 2) voor leerlingen (4 - 20 jaar) met een communicatief meervoudige beperking (CMB), vaak in combinatie met gedragsproblemen of een vorm van autisme.
Speciale school (cluster 2) voor kinderen (3- 13 jaar) die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit vanwege een taalontwikkelingsstoornis, slechthorendheid of doofheid, soms i.c.m. autisme.
Speciale school (cluster 2) voor kinderen (3-12 jaar) die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taalontwikkeling vanwege een taalontwikkelingsstoornis, slechthorendheid, doof(blind)heid, soms i.c.m. autisme.
Speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2) voor leerlingen (11-20 jaar) die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van communicatie vanwege een taalontwikkelingsstoornis, slechthorendheid, doofheid of een vorm van autisme.
Speciale school (cluster 2) voor leerlingen (3 - 23 jr.) met een beperking in horen en zien (doofblindheid). Veel leerlingen hebben ook gedragsproblemen, een vorm van autisme of een andere (verstandelijke / motorische) beperking.
Kentalis De Weerklank biedt diagnostiek, dagbehandeling, thuisondersteuning  en residentiele zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een TOS of CMB, ook in combinatie met autisme.