MiddIn

Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om hun leven vorm te geven.

Als meedoen in de samenleving tijdelijk of blijvend niet lukt op eigen kracht, biedt Middin passende en specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Onze vakbekwame medewerkers kijken samen met de client naar de mogelijkheden om de eigen regie te houden. We ondersteunen met wat nodig is, ongeacht beperking of leeftijd. Middin biedt een breed zorgpakket op maat zodat mensen met een beperking hun eigen leven kunnen inrichten.

Middin is een grote organisatie en biedt met circa 3.600 medewerkers ondersteuning en zorg in Zuid-Holland op woonlocaties, activiteitencentra, op school of aan huis aan zo’n 5.900 mensen met een verstandelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Aanbod van deze aanbieder

Individuele ondersteuning op school (onderwijs-zorgarrangement) voor kinderen / jongeren (tot 18 jaar) die door hun beperking of door gedragsproblemen binnen hun eigen onderwijsvorm onvoldoende tot leren kunnen komen.
Trainingshuis voor jongvolwassenen (18 - 25 jr) met een vorm van autisme en vaak een licht verstandelijke beperking. Hier leren zij de stap naar zelfstandigheid kunnen maken. 
Woonlocatie met veel structuur voor volwassenen met veelal een stoornis in het autistisch spectrum. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig.
Woonlocatie voor (jong)volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking en een vorm van autisme.
Beschermde woonomgeving voor (jong)volwassenen met een vorm van autisme die 24 uur per dag ondersteuning en in sommige gevallen verzorging krijgen.
Woonlocatie met intensieve begeleiding en zorg voor (jong)volwassenen met een lichte- tot ernstige verstandelijke beperking en bijkomende problematieken als moeilijk verstaanbaar gedrag (ASS).
Woonlocatie met intensieve begeleiding en zorg voor volwassenen met een lichte- tot ernstige verstandelijke beperking en bijkomende problematieken als moeilijk verstaanbaar gedrag (ASS).
Flatgebouw waarvan 22 appartementen bestemd zijn voor cliënten van Middin: volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking en/of autisme. 
Diverse werkplaatsen waar dagbesteding wordt geboden aan mensen (> 18 jr.) met o.a. diagnose in autistisch centrum en/of verstandelijke beperking.
Ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. Voor mensen met bijvoorbeeld autisme of een andere verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking.