Pluryn

Pluryn is een landelijk werkende organisatie met 17 hoofdvestigingen en meer dan 400 locaties. Van daaruit ondersteunen en behandelen ze jongeren en volwassenen met complexe problemen; zowel aan huis als in hun voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg.  

Pluryn is er voor mensen met complexe problematiek. Vaak zijn dat meerdere zorgvragen ineen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en gedragsproblemen of autisme.

 

Aanbod van deze aanbieder

Behandeltraject voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek door een verstandelijke beperking, autisme, ODD, PDD-NOS, ADHD en/of DSM-IV stoornissen. Waar mogelijk kortdurend en vanuit huis.
Behandeling en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen op gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. 
Kleinschalige behandelgroep voor jongeren met een autisme spectrum stoornis. Biedt jongeren een dagprogramma met behandeling, onderwijs en vrije tijd gericht op vergroten van hun zelfstandigheid.
Orthopedisch behandelcentrum beschikt over drie KIB-ASS groepen (klinische intensieve behandeling autisme spectrum stoornis). voor normaal begaafde jongeren (10 - 16 jaar) met ASS en ernstige gedragsproblemen.
Woongroep voor acht (meer dan) gemiddeld intelligente jongvolwassenen met autisme, veelal i.c.m. andere psychiatrische problematiek. Intensieve begeleiding en behandeling, een zinvolle daginvulling en klimaat voor geleidelijke groei. 
Op grote terreinlocatie bevindt zich een woongroep voor acht normaal begaafde jongeren van 12-18 jaar met autisme en complexe problemen. Er is 24/7 begeleiding aanwezig.
Woonvoorziening met een langdurige verlengde behandeling voor acht kinderen en jongeren met LVB met uiteenlopende (psychiatrische) problematiek zoals autisme, adhd en aanverwante stoornissen/ problematieken.
Trainingshuis Passan is een woonplek voor jongvolwassenen (18 - 28 jr) met een beperking zoals NAH en autisme. De jongeren leren hier om een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen.
Met een getrainde gespreksleider ga je twee uur in gesprek over jouw dromen voor de toekomst. Dit helpt je om te bepalen wat er in je leven gebeurt en te gaan doen waar je goed in bent.
Orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren (10 tot 23 jr.) o.a. jongeren met autisme. Wonend in een leefgroep leer je praktische en sociale vaardigheden zodat je jezelf later als volwassene kunt redden in de samenleving.