Pro Persona

Pro Persona is een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. 
De taken op het gebied van de algemene geestelijke gezondheidszorg zijn per 1 januari 2021 gebundeld in Stichting Pro Persona GGz voor zowel specialistische geestelijke gezondheidzorg als voor basis geestelijke gezondheidszorg. Pro Persona biedt daarnaast forensische zorg aan via Pompestichting.

Pro Persona (Stichting Pro Persona GGz) is deskundig in het behandelen van hulpvragen op het gebied van geestelijke gezondheid. Wij bieden Generalistische Basis GGZ, Preventie en POH-GGZ aan binnen het Pro Persona Connect concept. Ook bieden wij specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. De voor de cliënt meest effectieve behandeling is gebaseerd op de voorhanden zijnde degelijke wetenschappelijke kennis.

De behandeling wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers, die op de hoogte zijn van de actuele stand van de wetenschap. Het behandel- of zorgplan wordt met de cliënt doorgenomen. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig getoetst. Wij behandelen zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan kunnen cliënten in onze klinische voorzieningen worden opgenomen. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.

 

Aanbod van deze aanbieder

Specialistische GGZ voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met autisme. Bij diagnostiek en behandeling worden ouders/verzorgers nauw betrokken. 
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Specialistische GGZ zorg voor mensen vanaf 60 jaar met psychische aandoeningen die gespecialiseerde behandeling nodig hebben. O.a. behandeling van ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme).
Een cursus voor naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen als ADHD of autisme om kennis, vaardigheden en draagkracht te vergroten. 
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.