Sarr Autisme Rotterdam

Sarr Autisme Rotterdam is een hoogspecialistisch autismeteam, onderdeel van Youz (jeugd) en Antes (volwassenen) binnen de Parnassia Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

Sarr heeft een bovenregionale functie, de cliënten komen uit verschillende gemeenten in en rond de regio Rijnmond. Sarr is HKZ gecertificeerd en heeft het TOPGGz keurmerk. Sarr houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Aanbod van deze aanbieder

Bij het hoogspecialistisch autismeteam Sarr kan men voor jeugd (18- jaar) en volwassenen (18+ jaar) terecht voor psychodiagnostiek (alle intelligentieniveaus), individuele behandeling en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85).