Vanuit autisme bekeken (VAB)

Stichting Vanuit autisme bekeken is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. Iedereen is verschillend en het is hoog tijd dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren. Daar werken wij aan, onder andere via projecten op het gebied van autisme en de inclusieve samenleving (Pilot levensloopbegeleiding, Autisme Ambassade).

Wij willen in de praktijk laten zien welke veranderingen op school, werk en in de zorg bijdragen aan de emancipatie van mensen met autisme. Dat vraagt een open houding en het lef om standaard regels en werkwijzen te doorbreken. Het is onze overtuiging dat dit verrijkend is voor mensen met autisme én voor de samenleving als geheel.

We richten ons primair op autisme als ontwikkeling in eigen tempo en volgorde. Mensen die zich niet volgens het 'standaard' plaatje ontwikkelen, hebben bij uitstek een individuele benadering nodig waarbij het gezin, de school, het werk en anderen leren aansluiten op de persoon. Zij laten als het ware uitvergroot zien waar de standaard systemen knellen. Daar kunnen we juist van leren in plaats van deze kinderen, jongeren en volwassenen kwijt te raken.

Vanuit autisme bekeken is er voor mensen met autisme, hun naasten en iedereen die zich in wil zetten voor een samenleving waarin mensen zichzelf kunnen zijn - met of zonder autisme.

Aanbod van deze aanbieder

Website met oplossingen voor problemen tijdens studie en stage, het maken van specifieke competentiematches, preventie van uitval op het werk en het vergroten van kennis, begrip en begeleiding op de werkplek. 
Op deze site vind je tips over het vinden van de juiste woonruimte (bv prikkelarm) als je autisme hebt.
Expertiseteam dat werkt aan projecten op het gebied van autisme en de inclusieve samenleving.
Site met o.a. tips hoe je mensen kunt leren kennen en ook hoe je vriendschappen kunt onderhouden.
Overzicht van opvoedmethoden en zorgaanbod voor als je niet in het gemiddelde past. Ontwikkeld door Stichting Vanuit autisme bekeken (VAB).
Website met tips voor goede (open) communicatie met mensen zonder en mét autisme. 
Lijst met gesprekspunten voor kinderen met autisme over leren, denken en gedrag op school. Ondersteuning voor als je niet in het gemiddelde past. Ontwikkeld door Stichting Vanuit autisme bekeken (VAB).
Site met tips die je kunnen helpen bij de keuze van een vervolgopleiding inclusief informatie over studiefinanciering.