Ambulante begeleiding en groepsactiviteiten - InsideAut

InsideAut ondersteunt en begeleidt zowel jongeren als volwassenen met een stoornis in het autisme spectrum en een normale tot hoge intelligentie. Mensen die, ondanks hun verstandelijke begaafdheid, sociale beperkingen kennen en hierdoor in een sociaal isolement terecht dreigen te komen. InsideAut stelt zich ten doel om mensen met autisme te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun talenten en hun omgang met anderen.
Partners, ouders, verzorgers en collega-ondersteuners worden, daar waar mogelijk, nauw bij de ondersteuning betrokken. 

 InsideAut biedt individuele en ambulante ondersteuning en groepsactiviteiten:

  • Jong volwasseneneetcafé
  • Volwasseneetcafé
  • Tekenen
  • Fotografie
  • Heb jij dat nou ook?
  • Themabijeenkomsten

De verschillende activiteiten en trainingen die InsideAut biedt kennen drie niveau's van onderliggende therapeutische doelen: 

  • MIJ - niveau - Op dit niveau gaat het voornamelijk om het individuele nut
  • JIJ  - niveau - Hier ligt de nadruk op het één op één contact met de ander
  • WIJ - niveau - Op dit niveau staat het contact binnen een groep voorop.