Ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding - Thuis in Begeleiding (TiB)

Thuis in Begeleiding (TiB) is een organisatie die zich richt op het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling aan kinderen, jong volwassenen en volwassenen met een ‘special effect’ (beperking/stoornis/ziekte/aandoening/achterstand in de ontwikkeling, enz) als ASS, ADHD, ODD, verstandelijke beperking en TOS. 

Individuele begeleiding
Er zijn veel redenen te bedenken waarom individuele begeleiding aan huis het beste is voor kind(eren) met een beperking/stoornis.

  • Veilige omgeving waarin kinderen/jongeren durven open te staan voor begeleiding
  • Wij kunnen het kind ophalen van school (ook met de auto) of we komen direct aan huis.
  • Tijdens de begeleiding werken we gericht aan vooraf opgestelde doelen die gezamenlijk met het kind/jongere en de ouders opstellen.
  • Er zijn volop mogelijkheden om tijdens de begeleiding het kind te stimuleren met ADL, taken tot zelfstandig worden, emotieregulatie, sociale vaardigheden aanleren, tot een dagstructuur komen etc…
  • Ieder gezin heeft weer andere behoeften en daarom gaan wij in overleg om de begeleiding zo passend mogelijk aan te bieden. Het is altijd op maat gemaakt.

Studiebegeleiding
De begeleiding richt zich op het begeleiden van de jongere in het structureren van het dagelijks leven. In het bijzonder concentreren we ons op het vergroten van vaardigheden rondom plannen, structureren, overzicht houden, agendabeheer, leren omgaan met het maken en leren van lesstof, enz. De studiebegeleiding vindt aan huis plaats of op school.

Hulp bij zelfstandig wonen
Er komt meestal een moment waarop de jongvolwassene uit huis gaat en op zichzelf gaat wonen. Soms is dat zelfstandig en soms is dat begeleid wonen. Het team van TiB kan de cliënt begeleiden om ervoor te zorgen dat hij/zij zich snel op zijn/haar gemak voelt in de nieuwe woning, de weg weet te vinden in het huis en de omgeving en dat de cliënt uiteindelijk allerlei taken kan uitvoeren die horen bij het zelfstandig wonen.

Ouderbegeleiding
Thuis in Begeleiding biedt ouderbegeleiding om ouders te ondersteunen in de soms moeilijke en ingewikkelde taak: het opvoeden van een kind met een beperking/stoornis. Kinderen met een beperking/stoornis hebben een speciale opvoeding nodig, met veel structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en regelmaat. In die speciale opvoeding is men niet alleen ouder, maar wordt er tevens van ouders gevraagd als begeleider te fungeren.

Thuis in Begeleiding gaat tijdens de ouderbegeleiding samen met de ouders kijken naar hun gezinssituatie en wat de hulpvraag is. Wat gaat er al goed en wat kan verbeterd worden? De begeleider werkt in de thuissituatie aan de doelen die gezamenlijk zijn opgesteld met ouders en eventueel de kinderen. Hierdoor kunnen de ouders direct ondersteunt worden, de begeleider kan ingrijpen wanneer dit nodig is en de situaties kunnen meteen nabesproken worden en pedagogische handvatten aangereikt worden. 
Geen gesprekken achter een bureau of een wekelijks consult, maar handen uit de mouwen en actie!

TiB is actief in de regio Gooi- en Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren) en Almere en werken vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) en Zorg in Natura (ZIN).

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.