Arbeidsparticipatietrajecten - Werkdag

Werkdag begeleidt arbeidsparticipatietrajecten van werkzoekenden in de regio Zuid-Kennemerland met een (bijstands-) uitkering of Wmo-indicatie die graag willen werken, maar daarin belemmerd worden door specifieke problematiek. Bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychosociale problemen, autisme of ADHD. Vaak is sprake van multi-problematiek.
Van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken tot en met regulier betaald werk.

Kandidaten gaan bij Werkdag snel aan het werk, bij voorkeur binnen een week na de intake, om werkervaring op te doen en zich te oriënteren op passend werk. Daarnaast krijgen zij werkgerichte scholing. Elke kandidaat wordt tijdens dit ontwikkelingstraject begeleidt door een jobcoach.