Beeldvorming leerbaarheid en ondersteuningsbehoefte - Autisme steunpunt

Bent u ouder van een kind met (een sterk vermoeden van) autisme en maakt u - en de leerkracht - zich zorgen over uw kind in de schoolsituatie? Kan u kind moeilijk meekomen, dreigt er schooluitval? Uw school kan expertise inschakelen om de ondersteuningsbehoefte en leerbaarheid van uw kind te laten onderzoeken. 

Doel

In kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte en leerbaarheid van leerlingen met autisme en moeilijk hanteerbaar gedrag of (dreigend) schooluitval.

Inhoud

Beeldvorming bij complexe casuïstiek is belangrijk als een leerling door het gedrag moeilijk deel kan nemen aan het onderwijs, dreigt thuis te komen zitten, of al thuis zit. Dan ziet men helaas wat er allemaal niet goed gaat. Er is vaak niet duidelijk wat nodig is. Op dat moment, of liefst al preventief, is een goede beeldvorming over de leerbaarheid en ondersteuningsbehoefte heel belangrijk. Wij brengen in kaart wat deze leerling nodig heeft om wél onderwijs te kunnen volgen, eventueel in combinatie met ondersteuning uit de (jeugd)zorg. De beeldvorming gebeurt onder andere aan de hand van:

  • een intake gesprek;
  • dossieranalyse;
  • interview en observatie van de leerling;
  • interviews met ouders, leerkracht en/of pedagoog, eventueel behandelaar of begeleider;
  • eventueel aanvullend handelingsgericht diagnostisch onderzoek.

Vanuit de reeds bestaande kennis en ervaring wordt in kaart gebracht wát en hóe een leerling kan leren en wat daarvoor nodig is. De verwachtingen ten aanzien van de toekomst spelen daarbij een belangrijke rol.

Doelgroep

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, onderwijsconsulenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren uit alle vormen van regulier en speciaal basis en voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO.

Meer informatie

Kijk op onze website voor alle informatie en om een afspraak te maken.

Kijk voor het volledige aanbod van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant op Autisme | Autismesteunpunt