Behandelgroep autisme spectrum stoornis - Youngster

Youngster werkt met jongeren (15 - 25 jaar)  met verschillende problematieken waaronder gedragsproblematiek, problemen in het systeem en/of lichte verslavingsproblematiek en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Youngster richt zich op het ontwikkelen van zelfstandig- en zelfredzaamheid. Er wordt competentiegericht gewerkt, zodat de jongere te allen tijde weet waar hij/zij aan werkt en met welk perspectief. De rode draad binnen Youngster is pedagogische hulpverlening gecombineerd met sport, muziek en andere creatieve vormen om de jongeren te helpen succesvol te (re-)integreren in de maatschappij.

Behandelgroep autisme spectrum stoornis

Youngster heeft een speciale driemilieu-behandelgroep in Beekbergen, gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met ASS-problematiek zoals vastgesteld op basis van de DSM-5 en bijkomend ernstige psychosociale-, emotionele- en gedragsproblemen. De jongeren zijn gemiddeld begaafd. De problematiek is dermate complex dat behandeling thuis (ambulant) stagneert en onvoldoende resultaat oplevert. Vaak heeft een opname binnen minder intensieve voorzieningen onvoldoende resultaat opgeleverd of heeft het onvoldoende veiligheid kunnen bieden aan het kind en zijn omgeving.

Op de locatie is de mogelijkheid om 12 jongeren behandeling te bieden, verdeeld over twee groepen. De groepsgrootte kan variëren in 6 om 6 of 5 om 7 jongeren, afhankelijk van de hulpvraag van de jongere. Er wordt samen met het betrokken netwerk een behandelplan op maat vastgesteld. Naast het verblijf op de behandelgroep, werkt Youngster samen met onderwijsspecialisten om ook maatwerktraject te bieden op het gebied van school/werken. Daarnaast biedt Youngster een uitgebreid aanbod aan vrijetijdsactiviteiten.

Vanuit de visie van Youngster vinden ze het essentieel om samen te werken met het netwerk. Dit houdt in dat ze de cliënt zien als de jongere samen met zijn betrokken netwerk. Dit om de ervaringen en ontwikkelingen van de jongere op de locatie van Youngster te vertalen naar de thuissituatie en andersom. Op deze manier probeert Youngster ervoor te zorgen dat de omgang in de thuissituatie en op de behandelgroep zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd is en de kans op een vorm van terugkeer naar huis te vergroten.