Behandeling in het gezin - Sius

Heeft iemand in je gezin een (lichte) verstandelijke beperking of autisme en zijn er problemen of moeilijkheden? Dan kan behandeling in het gezin een goede oplossing zijn. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij gedragsproblemen, hechtingsproblemen of een trauma.

Een begeleider van Sius komt bij jullie thuis. Eerst kijken jullie samen wat precies jullie vraag is. Wat is er nodig om de situatie te verbeteren? Vervolgens maken jullie een plan. Als dat kan, betrekt de begeleider ook andere mensen uit jullie omgeving erbij. Waar nodig schakelen ze specialistische ondersteuning in.

Welke ondersteuning precies nodig is, verschilt per gezin. Behandeling is altijd tijdelijk en gericht op ontwikkeling en vooruitgang. Je versterkt de vaardigheden die je al hebt, maar leert ook nieuwe vaardigheden aan. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie of de opvoeding, of als het gaat om de veiligheid van je kind. Zo krijg je weer vertrouwen in de opvoeding. De bedoeling is dat je gezin na de behandeling (deels) weer zelfstandig verder kan.

Voor behandeling in het gezin heb je een beschikking van de gemeente nodig.