Behandeling - N-Joy4kidz

N-Joy4kidz biedt diverse soorten opvang en begeleiding aan voor jongeren en (jong) volwassenen met een licht tot matige verstandelijke en/of psychische beperking (4 t/m 25 jaar). Zij bieden deze diensten aan voor kinderen en ouders uit Midden- en Zuid-Limburg.

Door de diverse achtergronden en specialisaties van de medewerkers, begeleidt N-Joy4kidz een brede doelgroep. Bij deze doelgroep behoren kinderen met bijvoorbeeld Stoornissen in het autisme spectrum (PDD-NOS, Asperger, Klassiek Autisme); AD(H)D; Gedragsproblematiek (ODD, regulatiestoornis, angststoornis); Verstandelijke beperking; Hechtingsproblematiek MCDD; Spraak en taalproblematiek.

Behandeling

N-Joy4kidz biedt behandeling aan jeugdigen, in de adolescentiefase van 12 tot 18 jaar met licht psychiatrische problematiek en hun gezin. Deze jeugdigen lopen vast in hun ontwikkeling als o.a. het gevolg van hun psychiatrische problematiek, waaronder ADHD, ASS, hechtings- en gedragsproblematiek. Tevens kan een onstabiele en/of onveilige thuissituatie hierbij een rol spelen.

De behandeling vanuit N-Joy4kidz bestaat uit een combinatie van deeltijd dagbehandeling en tevens ambulante ondersteuning in de thuissituatie. De jeugdigen zullen gedurende de deeltijd dagbehandeling door hun persoonlijk begeleider thuis worden opgehaald en teruggebracht. Ouders en/of verzorgers worden intensief meegenomen gedurende het gehele behandeltraject.

Vanuit de methodiek ‘geweldloos verzet’ wordt ‘gezamenlijke taal’ gesproken door zowel ouders als hulpverleners. Geweldloos verzet betekent letterlijk ‘je verzetten tegen negatief gedrag’. De basishouding van de opvoeder en hulpverlener bestaat uit het maken van contact, samenwerking met de jeugdige vanuit een vertrouwensrelatie, werken vanuit gezag i.p.v. macht en een houding die gebaseerd is op volhouden i.p.v. winnen. Het uitgangspunt is dat men geen controle kan hebben op het gedrag van een ander. Men kan enkel controle hebben op het eigen gedrag en de interventies die ingezet kunnen worden.

Het deeltijd behandeltraject heeft de duur van een jaar. Daarbinnen wordt een compleet pakket interventiemethoden aangeboden in combinatie met de methodiek geweldloos verzet. Het dialoogmodel wordt hierbij als basis gebruikt bij de invulling ervan. Alle thema’s vanuit dit model komen aan bod (omgeving, gedrag, emoties, relaties, gedachten en lichaam). Evenwicht in eenieders persoonlijke doelen wordt daarmee gewaarborgd. Daarnaast wordt steeds gezamenlijk gekookt en gegeten als therapeutisch middel om te werken aan o.a. zelfstandigheid, groepssfeer, samenwerking, sociale vaardigheden en vooral relatie. 
Een ambulant nazorgtraject of doorstroomtraject binnen de reguliere groepsbegeleiding bij N-Joy 4 kidz behoren tot de mogelijkheid.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.