Behandeling - VGGNet

VGGNet is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met een ernstige psychiatrische stoornis die zwakbegaafd zijn of een licht verstandelijke beperking hebben. Het betreft patiënten met een complexe zorgvraag waarbij een eerdere behandeling onvoldoende resultaat heeft gehad.  VGGNet biedt een aangepaste behandeling met bijvoorbeeld een andere houding, een lager tempo of een andere manier van omgaan. VGGNet is onderdeel van GGNet. 

Behandeling autisme
Autisme is niet te genezen. Wel kunt u leren beter met uw ASS om te gaan. En ook uw familie en omgeving kunnen leren hoe zij beter met u om kunnen gaan. VGGNet biedt u een behandeling die bij u én uw probleem past, zoals psycho-educatie. Daarbij leggen zij u in een groep met lotgenoten uit hoe autisme werkt. En waarom bepaalde dingen voor u lastig zijn. In de groep leert u van anderen. En anderen leren van u. 

Uiteraard wordt ook gekeken naar uw eigen situatie. Soms betekent dit dat er gekeken wordt hoe u mogelijk weer school of werk kunt oppakken en/of relaties kunt behouden of aanknopen. Om de juiste behandeling voor u te vinden, wordt er natuurlijk ook rekening gehouden met eventuele andere psychische problemen die bij ASS kunnen voorkomen, zoals depressie of dwangmatig gedrag.

Voor een succesvolle behandeling is het heel belangrijk dat u uitspreekt wat u zelf nodig denkt te hebben! Misschien vindt u het fijn als uw behandelaar eens bij u thuis langskomt en u bijvoorbeeld helpt met het vinden of behouden van studie of werk. Samen met u stelt VGGNet de beste behandeling voor uw situatie samen. Dat kan in de specialistische GGZ zijn, maar het kan ook bij Bas Basis GGZ als de problemen in kortere tijd aangepakt kunnen worden.