Behandeling Volwassenen - Boba GGZ Maastricht

Boba Groep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie.

De GGZ zorg in Maastricht is in januari 2020 gestart en richt zich specifiek op kortdurende behandeling voor volwassenen met autisme eventueel in samenhang met andere aandoeningen. Generalistische Basis GGZ.