Beschermd wonen Viergang 1 - Ipse de Bruggen

Op viergang 1 wonen zes jongvolwassen dames tussen de 30 – 55 jaar met een matige verstandelijke beperking. Structuur en regelmaat staat hier voorop. Er wordt gewerkt met de methodiek “Geef me de 5” in verband met autisme, hechtingsproblematiek en lichte gedragsproblematiek. De woning staat geschakeld met woning 2 waarbij zij een gezamenlijke keuken hebben. De begeleiding is er op gericht om bestaande vaardigheden te behouden en eventuele nieuwe vaardigheden aan te leren binnen hun eigen mogelijkheden. 

Viergang is een locatie van Ipse de Bruggen. Deze organisatie biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap (o.a. autisme) op het terrein van wonen, werken, leren en recreëren, in de hele provincie Zuid-Holland.