Buitenschoolse begeleiding - De Jonge Ontdekker

De Jonge Ontdekker is actief binnen de driehoek thuis- school en vrijetijdsbesteding met als doel integrale zorg te bieden aan kinderen met een diagnose, autisme, ADHD, trauma of hechtingsproblematiek zodat zij in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, onderwijs kunnen volgen en kunnen meedoen met sport en vrijetijdsbesteding. De begeleiding is erop gericht om kinderen deel te laten nemen aan het ‘gewone leven’.

De begeleiding wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet, Zorg in Natura indicatie (ZIN), een persoonsgebonden budget (PGB) indicatie, een particuliere vergoeding of Passend Onderwijs. 

Aanbod Buitenschoolse begeleiding:  

 • Naschoolse begeleiding
  Specialistische begeleiding in kleine groepen, zodat ouders kunnen blijven werken en daarnaast de ontwikkeling van de kinderen kan worden bevorderd. Er zijn verschillende groepen in de leeftijd tot 14 jaar.
 • BSO+ 
  Reguliere naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 14 jaar met extra zorgbehoefte.
 • Zaterdag begeleiding 
  Iedere zaterdag, o.a. ter ontlasting van de thuissituatie. Een veelzijdig aanbod aan activiteiten met ruimte om zelfstandig te spelen, samen iets te ondernemen en uit te rusten.
 • Vakantie begeleiding
  Tijdens vakantiedagen een veelzijdig aanbod aan activiteiten met ruimte om zelfstandig te spelen, samen iets te ondernemen en uit te rusten.