Contact gericht samenspel - Da Capo al Fine

Da Capo al Fine is speciaal opgezet voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking al dan niet met een autisme aanverwante stoornis. De begeleiding wordt gebruikt om op een laagdrempelige manier te leren omgaan met de "uitdagingen" die zijn ontstaan vanuit de stoornis/handicap van het kind.

De begeleiding bestaat o.a. uit Ortho-agogische muziek; een onderdeel van de muziektherapie waarbij het de bedoeling is om via muziek aan alle ontwikkelingsgebieden van een kind te werken: sociaal-emotioneel; sensorisch; motorisch en cognitief .
Ook wordt er via spel en beweging aan deze ontwikkelingsgebieden gewerkt. Als communicatiecirkels hierbij een belangrijk onderdeel zijn, wordt er tevens "contact gericht" gewerkt. Want  zonder echt contact kan er niet geïmiteerd, gespiegeld of geleerd kan worden. Voor leren heb je de ander nodig.
Voor leren heb je ook oefening nodig en de tijd. Dat vraagt een lange begeleidingstijd en soms een lange adem, maar wel zo dat het leuk blijft en er goede emoties aan worden gekoppeld. Immers iets wat leuk is wil je wel herhalen, wil je iets voor doen, wil je leren.