Contactdagen voor mensen met autisme - PAS Nederland

De contactdagen van PAS (Personen uit het Autisme Spectrum)  zijn lotgenotencontactdagen voor volwassenen (18 of ouder) met een autisme spectrum stoornis en een normale tot hoge begaafdheid.

Contactdagen worden eens per 2 tot 4 weken georganiseerd in meerdere plaatsen (regio's) in Nederland. Het gaat hierbij om in een informele sfeer contacten te leggen, met elkaar te praten, ervaringen uit te wisselen of gewoon aanwezig te zijn. Er is begrip voor wanneer je bijvoorbeeld niets te zeggen weet of even behoefte hebt alleen te zijn of een wandelingetje te maken. Het is ook goed als je wat eerder weg wilt gaan. Op een contactdag is de ervaring dat je niet bang hoeft te zijn om alleen aan de kant te blijven staan, je kunt ergens bij gaan zitten of je wordt spontaan in een gezelschap uitgenodigd.

De exacte plaats en tijd van verzamelen voor een contactdag lees je op de website van PAS, enkele weken voor de contactdag plaatsvindt. Zie ook : Contactdagen (pasnederland.nl)