Dag- en klinische behandeling, klinisch verblijf - Centrum kind & jeugd Klimop

De Klimop staat voor kinderen en jong volwassenen die geïndiceerd zijn met een psychische kwetsbaarheid binnen de jeugdwet, WMO of WLZ. De Klimop biedt kleinschalig verblijf met zo nodig 24 uurs zorg, begeleiding of behandeling als de directe omgeving onvoldoende antwoord kan bieden.

Centrum kind & jeugd
Het Centrum kind & jeugd van Klimop biedt behandeling, intensieve begeleiding en verblijf voor kinderen (9 t/m 18 jaar) met autisme of andere psychiatrische en gedragsproblemen. Ouders, familie, school en andere zorgprofessionals worden intensief bij de begeleiding betrokken. Afhankelijk van de specifieke problemen van uw kind volgt uw kind bij het Centrum kind & jeugd:

  • Dagbehandeling
  • Klinische behandeling
  • Klinisch verblijf

Bij dagbehandeling volgen kinderen bijvoorbeeld overdag van 07.00 tot 19:00 uur verschillende behandelmodules op locatie en gaan dan naar huis. Klinische behandeling of verblijf is een 24-uurs behandeling/verblijf. Bij deze behandel of verblijfvorm gaan kinderen indien mogelijk alleen in het weekend naar huis. Het concept is volledig gebaseerd op maatwerk. De intensiteit van de zorg wordt per individu op of af  geschaald wanneer dit nodig is. 

Doorstroom 18 +
Bij de Klimop hebben ze de vervolgplekken in eigen beheer en bieden ze dit in verschillende zorgzwaarte aan. Van KTC & beschermd wonen met 24 uurs begeleiding inpandig, tot jeugdzorg plus waarin je grotendeels zelfstandig woont. Alles sluit op elkaar aan. Zo weet het kind waar hij/zij het voor doet en dat motiveert.