Dagbehandeling en (thuis)begeleiding De Cirkel - Gors

De Cirkel biedt dagbehandeling en (thuis)begeleiding aan kinderen en jeugdigen. Ben je in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar en heb je een ontwikkelingsachterstand en/of een stoornis binnen het autistische spectrum? Heb je een indicatie voor dagbehandeling en (thuis)begeleiding? Dan ben je bij de Cirkel op je plaats. Soms is sprake van een heldere diagnose: een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij andere kinderen is het stellen van een diagnose op jonge leeftijd nog lastig.

De Cirkel streeft ernaar om kinderen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven met zoveel mogelijk eigen regie en zelfbeschikking. De dagbehandeling vindt plaats op het kindcentrum in De Cirkel in Goes. Momenteel zijn er drie behandelgroepen, die zijn ingedeeld op leeftijd.

Daarnaast wordt ook begeleiding in de thuissituatie geboden, op een peuterspeelzaal of op school.

De Cirkel is een locatie van Gors. Gors biedt zorg en ondersteuning aan meer dan 800 volwassenen en kinderen met (niet-aangeboren) hersenletsel, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (waaronder autisme) in Zeeland.