Dagbesteding, 24 uurs verblijf & onderwijs - Zorgboerderij Moai Seldsum

Zorgboerderij Moai Seldsum is een multifunctionele zorgboerderij voor iedereen met een beperking. Zij bieden veel mogelijkheden voor mensen met een begeleiding- of zorgvraag. 
Het gaat om:

  • Dagbesteding (werken bij de buitenploeg, binnenploeg of werken in hun winkel Ka & Ko)
  • Wonen: zorgboerderij Moai Seldsum biedt diverse vormen van 24 uurs verblijf aan. Het is mogelijk door te groeien binnen Moai Seldsum om uiteindelijk uit te stromen naar zelfstandig wonen.
  • Onderwijs: als kinderen of jongeren door omstandigheden of gedrag tijdelijk of langdurig niet in staat zijn op school lessen te volgen, kan Moai Seldsum passend onderwijs aanbieden op de zorgboerderij. Dit kan ter overbrugging zijn of van een langdurige aard.