Dagbesteding en begeleiding - Ontwikkelcentrum Het Plein

Ontwikkelcentrum Het PLEIN is gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het centrum biedt dagbesteding aan thuiszitters (vaak jongeren met een normale intelligentie) met als doel om terug te keren naar het reguliere onderwijs. 

Doelgroepen van Het Plein zijn:

  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme gerelateerde problematiek. Er is vaak sprake van overprikkeling en er is behoefte aan sociale interacties en structuur.
  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (L)VB. Er is vaak sprake van leerachterstanden en/of behoefte aan verdere ontwikkeling van sociale en praktische vaardigheden.
  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags- of ontwikkelingsstoornissen. 

In een praktijkklas wordt aandacht besteed aan praktische zaken als hygiëne, geld, koken. Maar ook blijft er aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, omdat bijvoorbeeld het lezen vaak op gang komt op veel latere leeftijd. Daarnaast worden jongere kinderen geholpen bij de ontwikkeling van schoolse vaardigheden en hun cognitieve ontwikkeling. 

Ontwikkelcentrum Het Plein combineert een ontwikkelingsgerichte visie met een gedragsgerichte benadering en maakt soms gebruik van Contactgericht Spelen en Leren (1 op 1 werken met een kind).