Dagbesteding TEACCH - S&L Zorg Bergen op Zoom

De dagbesteding bij TEACCH is gericht op cliënten met autisme of autistische kenmerken. De werkjes van de cliënten zijn gericht op rustig en gestructureerd werken, zonder afleiding. De cliënt krijgt een dagprogramma aangeboden waarbij inspanning en ontspanning op elkaar worden afgestemd.

TEACCH staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children”. De cliënt krijgt verschillende werkzaamheden aangeboden. Dit kan zijn, ontwikkelingsgericht, arbeidsmatig, matchen of sorteren. Cliënten maken opdrachten van boven naar beneden en van links naar rechts. Deze werkzaamheden zijn aangegeven met een kleur of cijfer. De moeilijkheid van de opdrachten wordt aangepast op het niveau van de cliënt.
Cliënten kunnen hun werk doen aan een TEACCH-tafel. Deze tafel is aan beide kanten afgeschermd, zodat de cliënt in alle rust zit.

Naast de TEACCH-opdrachten wordt er regelmatig gewandeld of is er tijd voor een spel of creatieve activiteiten.