Dagbesteding voor thuiszitters - Ontwikkelcentrum Het Plein

Ontwikkelcentrum Het PLEIN is gericht op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met o.a. autisme gerelateerde problematiek (en/of LVB) . Bij hen is vaak sprake van overprikkeling en er is behoefte aan sociale interacties en structuur.

Naast dagcentra voor kinderen en jongeren biedt Het Plein ook d​​​​agbesteding voor thuiszitters met als doel om weer terug te keren naar het reguliere onderwijs. Er zijn, naast dagbesteding, individuele begeleiding en naschoolse begeleiding, ook activiteiten gericht op de ontwikkeling. Ook wordt er gekeken naar de vervolgstappen: werk, stage of een zinvolle dagbesteding (koffie inschenken bij bedrijven, online pop-up store, verzorgen van lunches in een grote keuken van PLEIN etc). Het ontdekken van je talenten.

Het PLEIN biedt alleen zorg aan kinderen/jongeren als er een beschikking is van een gemeente (Jeugdwet of WMO) of een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg (WLZ).