Dagbesteding Werkplaatsen Orion - Middin

Op de werkplaatsen van Orion werken mensen vanaf 18 jaar met een uiteenlopende zorgvraag. Van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) tot een zwaar fysieke beperking (EMB), mensen met een verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) of met een diagnose in het autistisch spectrum (ASS).

Het streven is iedereen een zinvolle dagbesteding te geven, waarbij individuele talenten worden gestimuleerd, het gevoel van eigenwaarde wordt vergroot en het plezier van samenwerken voorop staat.

Er zijn diverse werkplaatsen en op iedere werkplaats is weer iets anders te leren.