Dagbesteding - Zorgboerderij De Gaegelpolle

De Gaegelpolle is een ambachtelijk agrarisch bedrijf aan de rand van Oosterwolde. De zorgboerderij biedt een werkplek aan voor mensen vanaf 16 jaar (schoolverlaters) met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornissen. Het aantal deelnemers per dag is gemiddeld 10. Ze bieden groepsbegeleiding in 2 of 3 kleinere groepjes.

Er wordt gewerkt volgens een dagplanning van 9.00 uur tot 16.30 uur. Dit geeft de deelnemers overzicht, structuur en duidelijkheid. De ochtend verloopt volgens een vast ritme en in de middag worden variabele klussen door de seizoenen heen gedaan. Er is een wekelijk een werkoverleg met de deelnemers waar ruimte is voor inspraak en interactie.

Activiteiten:

  • Dagelijks vee verzorgen
  • Onderhoud erf, de boswallen en de gebouwen
  • Werken in de moestuin en de kweekkas waarvan een deel wordt aangeboden in de¬†boerderijwinkel
  • Onderhoud van machines en houtbewerking
  • Af en toe: werken op locatie, zoals bij het concours hippique, onderhoud natuurland en snoeiwerk in bossen