Dagbesteding - Zorgboerderij Zorg en Dier

De dagbesteding van Zorgboerderij Zorg en Dier is gericht op deelnemers die graag met planten en dieren werken in de rustige omgeving van de boerderij. Werkzaamheden zijn alle voorkomende activiteiten in en rond de boerderij en op andere locaties.

Mensen die hier terecht kunnen zijn:

  • Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking
  • Mensen met een autisme spectrum stoornis
  • Ouderen (al dan niet dementerend)
  • Jongeren vanuit jeugdzorg of vanuit het speciaal onderwijs
  • Mensen die langere tijd niet aan het arbeidsproces hebben kunnen deelnemen door werkloosheid, overspannenheid of burn-out

Om de benodigde rust, kleinschaligheid en begeleiding te kunnen garanderen, biedt de zorgboerderij ruimte voor maximaal 5 tot 6 deelnemers per dagdeel. Er wordt gestreefd naar een combinatie van deelnemers uit verschillende doelgroepen, zodat zij elkaar waar mogelijk kunnen aanvullen.

De zorgboerderij is momenteel nog niet ingericht op mensen die intensieve lichamelijke of medische zorg behoeven en/of rolstoelgebonden zijn, omdat daarvoor de benodigde faciliteiten (nog) ontbreken.