Dagcentra kinderen en jongeren - Ontwikkelcentrum Het Plein

Ontwikkelcentrum Het PLEIN is gericht op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met o.a. autisme gerelateerde problematiek (en/of LVB) . Bij hen is vaak sprake van overprikkeling en er is behoefte aan sociale interacties en structuur.

Bij Het PLEIN wordt een veilige plek gecreëerd voor het kind, van waaruit hij/zij zich verder kan ontwikkelen. Er wordt geleerd contact te maken en te onderhouden, eigen keuzes te maken en en verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt een realistisch beeld geschetst van de maatschappij. Het PLEIN richt zich op bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en sociale en cognitieve vaardigheden. Het kind of de jongere leert te participeren binnen het onderwijs, de leer/werkomgeving en de samenleving. 

Er is een speciaal ontwikkelingsgericht dagcentrum voor jonge kinderen, gericht op de ontwikkeling van basale schoolse vaardigheden, (non)verbale communicatie en de cognitieve ontwikkeling. .
Voor jongeren/ jongvolwassenen is er een dagcentrum waar gewerkt wordt aan maximale (praktische) zelfstandigheid. Er is aandacht voor praktische zaken als hygiëne, geld, koken en het huishouden.  En er blijft aandacht besteed worden aan de cognitieve ontwikkeling.

Het PLEIN biedt alleen zorg aan kinderen/jongeren als er een beschikking is van een gemeente (Jeugdwet of WMO) of een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg (WLZ).