De LeertASS Een methode voor leren leren met autisme - Kathleen Put

Bij het ‘leren’ en ‘naar school gaan’ spelen waarnemen en denken voortdurend een rol. Je moet kennis kunnen verwerken, het leren kunnen organiseren en je moet heel wat sociale en communicatievaardigheden kunnen inzetten. Mensen met ASS hebben een typische manier van waarnemen en denken, die hen bijzondere kwaliteiten, maar ook veel onduidelijkheid en stress kan geven. Bovendien vragen de verwachtingen van de omgeving en de vele prikkels bij het ‘naar school gaan’ heel veel van deze jongeren. Zo kan ook het ‘aankunnen’ onder druk komen te staan. En zonder áánkunnen is er geen kunnen. Dit boek wil daarom inzicht geven in de complexiteit van ‘leren leren’ met autisme.

De leertASS -methode is als een ‘tas’ vol leerpakketjes om efficiënter te ‘leren leren’ in balans met ‘leren leven’. Het is een proces om – samen en op maat – met de jongere beweging te krijgen in wat vastzit en een evenwicht te vinden in uitdagingen en mogelijkheden. De omgeving en het netwerk van de jongere zijn hierbij van essentieel belang. Enkel dan krijgen deze jongeren dezelfde kansen als hun medeleerlingen.
Deze methode is in de eerste plaats geschreven voor normaal- tot hoogbegaafde jongeren met autisme vanaf 12 jaar, maar kan ook andere jongeren een gestructureerde methode voor ‘leren leren’ bieden.

Kathleen Put is licentiate wiskunde en heeft 20 jaar les gegeven in het secundair onderwijs. Zij behaalde eveneens een bachelordiploma Autismespectrumstoornissen en is sinds 5 jaar aan de slag als auticoach bij Autinoom. Kathleen is ook mama van zonen met ASS. Met haar ervaring vanuit deze drie domeinen ontwikkelde Kathleen de methode van de leertASS.

Cindy Vanderplas is leerkracht secundair onderwijs en gaf er 22 jaar les. Ze is bachelor in de Autismespectrumstoornissen. Ze geeft les aan de banaba ASS in de AP Hogeschool, en werkt daarnaast als onderwijs- en leerkrachtondersteuner voor het ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus. Ze werkte het stuk rond neurologie van de leertASS uit en ondersteunde het verdere uitschrijven van de methode.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.