Diagnostiek en behandeling - Autrinsiek

Autrinsiek - expertise in autisme is een vrijgevestigde praktijk voor GGZ in Herkenbosch en biedt zorg specifiek aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis en hun naastbetrokkenen. Naast (het vermoeden van) een autismespectrumstoornis kan sprake zijn van een (vermoeden van een) verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid of een andere bijkomende stoornis.
Autrinsiek - expertise in autisme heeft zich gespecialiseerd in autisme bij meisjes en vrouwen.

U kunt bij de Autrinsiek terecht voor diagnostisch en beeldvormend onderzoek, individuele behandeling, ouderbegeleiding en partnergesprekken (verbeteren van de communicatie). 
Aanmelding is telefonisch of schriftelijk mogelijk met een geldige verwijsbrief of zorgtoewijzing.