Diagnostiek en behandeling - INTER-PSY Sappermeer

INTER-PSY is een GGZ-instelling voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Bij INTER-PSY kun je als infant, jeugdige, volwassene of oudere onder andere terecht voor diagnostiek van ASS en behandeling bij ASS. Er worden ook second opinions gedaan. Er is specifieke expertise aanwezig op het gebied van ASS bij meisjes en vrouwen. De autismekennis is niet gecentreerd in 1 team, maar verspreid over alle teams. INTER-PSY werkt immers met heterogene teams: in ieder team komen alle specialismen, alle psychische aandoeningen en alle leeftijden samen. Als patiënt houdt men in principe de vaste behandelaar, ook als een diagnose wijzigt, men van jeugd- naar volwassenzorg gaat, of van BGGZ naar SGGZ. Een uitzondering vormt het INTER-PSY Expertise Team Jonge Kind, te Groningen, dat gespecialiseerd is in het herkennen van ASS bij zeer jonge kinderen (nul tot zes jaar), zowel bij jongens als meisjes. Ook zij doen geregeld second opinions en werken bovenregionaal. Kijk voor hun contactinformatie bij hun specifieke aanbod.

Jongeren, volwassenen en ouderen met (een vermoeden van) ASS, kunnen ook voor bijkomende psychiatrische problematiek bij INTER-PSY terecht (denk aan angststoornissen, depressie, trauma of persoonlijkheidsproblematiek). 

Diagnostiek bestaat uit gesprekken, testonderzoek en observaties. Wanneer wenselijk, wordt er ook intelligentieonderzoek gedaan.

Behandeling kan, afhankelijk van de doelgroep en hulpvraag, uit diverse onderdelen bestaan. Denk aan psycho-educatie, ouderbegeleiding, speltherapie, cognitieve gedragstherapie, traumatherapie (incl. EMDR), schematherapie, ACT en medicamenteuze ondersteuning. 

We hebben nauwe connecties met INTER-PSY Begeleidt. Zij bieden, via WMO-zorg,  begeleiding aan mensen en gezinnen met ASS in de thuissituatie. Kijk voor hun contactinformatie bij hun specifieke aanbod.

GGZ-zorg door INTER-PSY wordt vergoed door de zorgverzekeraar (volwassenen) of gemeente (jeugd). Begeleiding door INTER-PSY begeleidt verloopt via de gemeente (zowel voor volwassenen als voor jeugd).

INTER-PSY heeft meerdere vestigingen in (Noord-)Nederland. 
Het kan zijn dat op de ene locatie een ander zorgaanbod beschikbaar is dan op een andere.  Medewerkers van INTER-PSY staan u graag te woord als u meer wilt weten over het zorgaanbod per locatie