Diagnostiek en behandeling - KluppluZ Ulvenhout

KluppluZ biedt extra ondersteuning voor kinderen van 0 tot 18 jaar die dat (tijdelijk) nodig hebben. Die ondersteuning bieden zij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid​, in samenspraak met de ouders en met hun partners zoals het onderwijs, de kinderopvang en gemeenten.​ KluoppluZ werkt voor ouders en professionals. 

Ouders
Als er vragen zijn over het gedrag van een kind is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat de achtergrond daarvan is. Onderzoek kan nodig zijn om te bepalen welke aanpak het beste werkt. In opdracht van ouders en school doet KluppluZ onderzoek naar gedragsproblemen, leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen bij kinderen van 3 tot 18 jaar.  Ook voor diagnose stellend onderzoek naar bijvoorbeeld autisme, ADHD, of dyslexie kunnen ouders bij KluppluZ terecht. KluppluZ werkt oplossingsgericht en niet diagnosegericht. 

Het team van orthopedagogen, (GZ-)psychologen en regiebehandelaren weegt bij ieder kind zorgvuldig af of er een meerwaarde is van het stellen van een DSM-V-diagnose.   

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek ontvangen betrokkenen een advies en concrete handvatten waar zelf mee aan de slag kan worden gegaan. Maar als dat nodig is kan er ook een behandeltraject geadviseerd worden. Ook deze ondersteuning kan KluppluZ bieden. 

KluppluZ hanteert voor onderzoek een doorlooptijd van maximaal drie maanden. Onderzoek kan worden gefinancierd door de gemeente, scholen, samenwerkingsverbanden en ouders. Wanneer er sprake is van brede problematiek wordt onderzoek vaak door gemeenten bekostigd. Als er uitsluitend een hulpvraag komt vanuit school dan wordt het traject door scholen vergoed.