Diagnostiek en behandeling - Praktijk ZEO

Praktijk ZEO is een kleinschalige praktijk en een erkende zorgaanbieder voor basis GGZ. Dit betekent dat er kortdurende hulp wordt geboden bij enkelvoudige problemen.  De praktijk is ontstaan vanuit jarenlange ervaring binnen het onderwijs en de eerstelijns jeugdzorg. Vandaar de naam praktijk ZEO, praktijk voor `Zorg en Onderwijs´.

De praktijk biedt psychologische hulp voor gezinnen met kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar die problemen ervaren in de opvoeding, het schoolse leren of in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Met welke vragen/problemen kunt u bij praktijk ZEO terecht?
Diagnostiek en behandeling op het gebied van:

 • ontwikkelingsstoornissen (ADHD / ASS)
 • sociaal-emotionele ontwikkeling: (faal)angst / sociaal gedrag / somberheid / negatief  zelfbeeld
 • werkhoudings- en/of aandachtsproblemen
 • school- en leerproblemen: intelligentie (IQ ) / hoogbegaafdheid

Is er een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (denkende aan autisme (ASS), ADHD, gedragsproblemen, angst, somberheid/depressie, mogelijk in combinatie met leerproblemen) dan kunnen zij de volgende behandelingen bieden:

 • individuele behandeling (CGT)
 • groepstherapieën sociale vaardigheden (SOVA) 
 • ouderbegeleiding
 • schoolobservatie
 • advies voor school
 • psycho-educatie

Psychologische hulp bij school- en leerproblemen, deze kan bestaan uit:

 • observatie en advies voor ouders en school m.b.t. de speciale onderwijsbehoeften van het kind of de jongere
 • begeleiding van leerkrachten
 • het geven van psycho-educatie op het gebied van leer- en/of ontwikkelingsstoornissen
 • afstemming en samenwerking met overige disciplines zoals remedial teaching, fysiotherapie en logopedie of deelname aan een ondersteuningsteam (OT) op school.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.