Diagnostiek en behandeling- UMC Utrecht

De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht biedt diagnostisch onderzoek (psychologisch onderzoek, gezinsdiagnostisch onderzoek, speltherapie en somatisch onderzoek) en diverse soorten behandelingen voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme.

De behandelingen die het UMC Utrecht biedt:

  • Medicatie. 
    Medicijnen wordt alleen overwogen bij kinderen met autisme bij wie gedragsmatige behandelingen niet of onvoldoende werken.
  • Systeembegeleiding
    Niet alleen de patiënt komt bij het UMC in behandeling, zij begeleiden ook ouders en andere naasten of familieleden (ouder-/gezinsbegeleiding).
  • Psycho-educatie:  een vorm van voorlichting voor cliënten boven de 12 jaar om te leren wat autisme is en hoe je ermee kunt omgaan. Ook de ouders of naasten kunnen deelnemen aan psycho-educatie, in aparte sessies die op deze groep gericht zijn.
  • Emotie- en gedragsregulatie training: voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar zijn er bijeenkomsten die gericht zijn op het aanleren van communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast wordt het probleemoplossend vermogen vergroot.
  • Kliniek- of dagbehandeling (met logeermogelijkheden) : voor kinderen jonger dan 18 jaar, flexibel aanbod op maat  Lees meer over het aanbod op maat.