Diagnostiek, zorg en brede begeleiding - Stichting Klimkoord

Stichting Klimkoord  biedt ondersteuning, begeleiding en diagnostiek  aan kinderen, jongeren en volwassenen  met  AD(H)D en/of autisme. Zowel via een Persoongebonden budget (PGB) als via Zorg in natura (ZIN) en via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

In samenwerking met aangesloten zorgorganisaties en praktijken leveren zij een breed aanbod van zorg en ondersteuning: 

Zorg op maat:
– Screening op scholen (is diagnostiek wel nodig?)
– Diagnostiek
– (Gezins)coaching bij ADHD en Autisme;
– Individuele begeleiding (bij u thuis, op school of in hun praktijk);
– Begeleiding groep (ook op zaterdag);
– Levensloopbegeleiding
– Behandeling, therapie, begeleiding – MAATWERK

Meedoen in de maatschappij:
– Contacten leggen met de beweegcoach;
– Sportbegeleiding;
– Maatje (voor jongeren die willen uitgaan of sporten);
– Begeleiding bij het voorbereiden op zelfstandig wonen en
– Coachtraject voor omgaan met openbaar vervoer.

School en huiswerk begeleiding
– Online Coaching;
– Begeleiding bij het leren plannen en organiseren van huiswerk;
– Begrijpend leestraining voor kinderen met Autisme basisonderwijs;