Digitale gebarentaal voor autisme - 2Tango

Mensen met autisme hebben in sommige situaties moeite om boodschappen over te brengen via het direct gesproken woord. Dit kan onhandig zijn voor iemand op het Spectrum, die zijn/haar boodschap niet altijd even goed kan bepraten, waardoor veel onuitgesproken blijft. Maar het is ook onhandig voor de personen om hen heen die hierdoor moeilijk kunnen begrijpen wat er aan de hand is.

Als er een betere oplossing als communicatiekanaal mogelijk is, met bijvoorbeeld de ouders of een buddy, ondersteunt dat het contact en biedt een nieuw kanaal voor samenwerking, samenschap en begrip. Net als er voor doven gebarentaal ontwikkeld is, is er met de huidige technologie de mogelijkheid om via de smartphone een vergelijkbare voorziening aangepast op het Spectrum te maken; Social Signing, of in het Nederlands: een digitale gebarentaal voor autisme.

De manieren hoe we dit bewerkstelligen is:

Signs.Language: “Signs” is de naam van deze nieuwe social survival sign language, aangepast en ontwikkeld door autisten, voor communicatie tussen autisten en hun ouders/beste vriend/zorgbegeleider.

Signs.Messenger: Dit is de digitale boodschap verstuurder en het interpretatiekanaal van de Signs-taal. Berichten worden verstuurd en ontvangen als Signs gebaren, inclusief de textuele boodschap.

Signs.App: Dit is het zelfmanagement systeem dat beperkingen reduceert en zelfredzaamheid en heldere effectieve communicatie mogelijk maakt. Door gamification wordt interactie aangejaagd.

Signs.Coachingapp: Dit is een aanvullende functionaliteit bij de Signs.App. De gesprekken tussen coaches & gebruikers worden beoordeeld achteraf en wensen voor toekomstige gesprekken kunnen vooraf aangegeven worden.

Signs.Tracking: op basis van de datastromen vanuit Signs-gerelateerde producten, kan rapportage en profiel worden vastgesteld van ervaren en toekomstige behoeften (& inzicht voor zorgbegeleiders), leerwensen (& planning voor skillset verbetering) en sociale of verbale reintegratie.

Signs.Shakes: De Signs taal is gebaseerd op gebaren met de hand. Met Shakes (deze innovatie is nog niet in ontwikkeling genomen, omdat het vooruitbouwt op andere innovaties) kan gecommuniceerd worden op basis van arm & polsbewegingen. Deze bewegingen worden via de smartwatch app Signs.Shakes vertaald tot een textuele boodschap.

Signs.VirtueleAssistent: De virtuele assistent kan voorspellen wat de autist wilt zeggen voordat het ongezegde gezegd moest worden. Helpt bij sociale scenarios en coached de gebruiker naar probleemoplossing. Het is gebaseerd op de artificiele intelligentie genaamd ‘Mini’ die we speciaal voor 2Tango bouwen en die aansluit op de Signs taal.

Deze projecten worden gerealiseerd onder ATHENS. Stichting Neurodiversiteit is mede oprichter van de 'assistive tech hub enhancing a neurodiverse society'. De research projecten staan open voor bijdragers en meebouwers. 

Dus: Meedoen? 

Wil je bijdragen aan het succes van 2Tango en haar wens om een neurodiverse toekomst mogelijk te maken? En tools ontwikkelen waarmee gelijkwaardigheid, sociale verbinding en zelfredzaamheid voor autisten in de huidige maatschappij gerealiseerd worden? Bied jezelf aan.

We zijn bezig met werkplekken te realiseren voor neurodivergente mensen, die kunnen bijdragen aan de projecten van het ATHENS Initiative of die een andere rol kunnen hebben die bijdraagt in de stappen van onze droom: ‘een neurodiverse toekomst, waar ruimte is voor iedereen ongeacht zijn breintype’.

Over 2Tango:

2Tango is een impact onderneming en is officieel een BV. Wij zijn erop gericht om contact te stroomlijnen zodat het leuker is voor beide kanten tijdens dat contact. We zijn al in Januari 2016 begonnen met prototypen en events voor matching, friending & dating en hebben dat stukje voor stukje uitgebreid en geanalyseerd wat ultiem werkt als systeem dat leidt tot verbinding en aandacht voor elkaar. We hebben met groepen testers ruim 20 verschillende typen events gerealiseerd en een aantal papieren en digitale prototypen gerealiseerd. We werken door aan de meest succesvolle elementen daarvan. Tijdens onze onderzoeksperiodes zijn we ons steeds meer gaan richten op datgene wat daadwerkelijk werkt, voor de doelgroepen en typen waarvan de reguliere systemen nu het minste werken. Geleidelijk aan hebben we een passie ontwikkeld voor individuen die boodschappen en afspraken beter op elkaars voorkeuren willen laten afstemmen.  2Tango is een mede oprichter van het ATHENS Initiative. Een deel van de winsten van 2Tango wordt als gift overgedragen aan stichting Neurodiversiteit. 

Wij zijn gespecialiseerder dan de meesten in ICT (denk hierbij specifiek aan machine learning, biotracking, niet-verbale communicatie) die ondersteunend is om communicatie mogelijk te maken waar spraak een barrière is. Tevens zijn de meeste van ons ook Neurodivergent (veel ASS, maar ook andere neurodiverse variaties) Wij weten waar we het over hebben. En weten dat eerlijk gezegd beter dan de meeste neurotypische ' experts' die praten vanuit hun eigen brein.