Gespreksgroep autisme - MEE Hilversum

Autisme zie je vaak niet aan de buitenkant, het zit van binnen. Sommige mensen met autisme krijgen de diagnose op jonge leeftijd, anderen vaak pas op latere leeftijd. In beide gevallen kan het heel fijn zijn om andere volwassenen met autisme te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

MEE Hilversum organiseert gespreksgroepen Autisme voor volwassenen met een autisme diagnoseen een normale of hogere begaafdheid.Tij dens de 10 bijeenkomsten staan het ontmoeten van lotgenoten en uitwisselen van ervaringen centraal. Er wordt gewerkt met een aantal vaste thema's. Maar er is ook gelegenheid om zelf onderwerpen te brengen die je graag wilt bespreken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wat betekent autisme voor mij?
  • Hoe verder na de diagnose
  • Autisme en mijn gezin
  • Autisme en werk

Praktische informatie: 

  • Voor volwassenen met een autisme diagnose en een normale of hogere begaafdheid.
  • De bijeenkomsten zijn elke tweede vrijdag van de maand.
  • Start: 10 september 2021 (laatste keer op 10 juni 2022).
  • Aan de bijeenkomst kunnen maximaal 8 deelnemers deelnemen. 
  • Deelname is gratis. 
  • Locatie: Oude Enghweg 2 , 1217 JC, Hilversum.

Aanmelden
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met MEE via j.willem.smit@mee-ugv.nl | 0614 56 10 69.