Gezinsbegeleiding - Gezinsbegeleiding Autisme (GBA)

Gezinsbegeleiding Autisme (GBA) is er voor alle mensen die een diagnose hebben in het autistisch spectrum. Dat kan een peuter zijn, een schoolgaand kind of een (jong)volwassene. Het kan iemand zijn die naar school gaat of werk heeft in het reguliere circuit, maar ook een kind of volwassene die overdag in een dagopvang verblijft.

Centraal in de begeleiding staat het samen werken en samen leren. Samen leren de gezinsleden werken aan een (opnieuw) leefbare en evenwichtige situatie in het gezin en de maatschappij. Samen leren zij om te gaan met elkaar; met elkaars tekortkomingen en mogelijkheden.

Elk lid in het gezin heeft het recht om onvoorwaardelijk van de ander te houden, ongeacht hoe iemand is. Cum Cura begeleidt daarom, naast de gediagnosticeerde, ook de afzonderlijke gezinsleden in het dagelijkse leven. Hierbij wordt gewerkt aan de acceptatie van de situatie en de omgang ermee. De essentiële vraag hierbij: Hoe gaan we om met ons kind /broertje /zusje /partner /enzovoort? Daarvoor willen wij handvatten bieden. 

Ook kan Cum Cura ouders/partners helpen de weg te vinden in hulpverleningsland.

Cum Cura is gevestigd in Culemborg, maar heeft een veel groter werkgebied (midden Nederland).