Hulp bij (dreigende) schooluitval - a.t.groep Zorg Enschede

Heeft uw kind autisme en veel moeite om mee te komen op school? Dreigt schooluitval of zit uw kind al thuis en/of weigert uw kind naar school te gaan? at.groep Zorg is een aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg en individuele begeleiding. Ze richten zich vooral op kinderen en jongeren die uitvallen in het onderwijs. Ze werken nauw samen met de scholen en het gezin om optimale kansen voor het kind te organiseren en daardoor uitval te voorkomen of te verkorten.

De coaches en behandelaars van at.zorg hebben een sterke link met het onderwijs, onder andere met het voortgezet speciaal onderwijs. Ze begeleiden veel kinderen en jongeren die uitvallen op school. Ze helpen hen naar een normaal dagritme en om weer terug te keren naar het schoolleven. 
Door samen te werken met scholen brengen ze de begeleiding voor leerlingen dichtbij. Waar mogelijk komen ze naar de school toe, waar ze zowel diagnostiek als behandeling bieden. Daardoor kunnen ze lesuitval tot een minimum beperken. De leerkracht wordt ondersteund in de omgang met de leerling en het gedrag in de klas. Ze betrekken niet alleen de school, maar ook het gezin van de leerling bij de begeleiding. Zo krijgt iedereen de juiste handvatten mee.