Interventieprogramma voor ouders - FloorPlay Coaching

FloorPlay is een interventie programma waarin ouders thuis gecoacht worden om jonge kinderen spelenderwijs te stimuleren tot interactie en ontwikkeling. Het  is ontwikkeld voor kinderen van alle leeftijden, waarbij sprake is van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling (al dan niet met een gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis).
De ambitie en missie van FloorPlay is om kinderen met autisme stappen te laten zetten in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. En daarbij de kansen te vergroten tot een zo volwaardig mogelijke bijdrage en plaats in de maatschappij. 

FloorPlay is gebaseerd op het werk van Stanley Greenspan en Rick Solomon. Dr. Stanley Greenspan onderkende het belang om kinderen op hun niveau te ontmoeten, zowel mentaal als lichamelijk, om daarmee communicatie, interactie en leren maximaal te versterken. Hij beschreef mijlpalen, ontwikkelingsstappen, die de sociaal emotionele ontwikkeling die  het kind in relatie met de ouder laat zien.
Met het PLAY-project (Play and Language for Autistic Youngsters) heeft Richard Solomon een evidence-based autisme-interventie programma ontwikkeld. Gebaseerd op het werk van Greenspan en aangevuld met zijn ervaring als kinderarts met kinderen met autisme, heeft hij een werkmodel ontwikkeld dat de FloorPlay Specialist in staat stelt om op gestructureerde wijze ouders te coachen in het spelen en omgaan met hun kind. Daarmee worden ouders geholpen om een betere verbinding met hun kind te ontwikkelen.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.