IT & media talentwerkplaats - SPRINT (pre)campus Apeldoorn

Talentwerkplaats voor jongeren en jong volwassenen met hoogbegaafdheid, autisme en AD(H)D met affiniteit in de IT en multimedia.

Bij SPRINT kunnen jongeren vanaf 10 jaar en volwassenen aan de slag met een talentplan op individuele basis, waarbij zowel persoonlijke ontwikkeling als IT-vaardigheden een rol spelen. Denk hierbij aan:

  • Apps bouwen
  • Websites ontwikkelen
  • Computer/hardware onderhoud
  • Programmeren
  • Werken met applicaties
  • Design/3D
  • Werken met CMS/Wordpress
  • Vakken volgen via IVIO@school(link stuurt een e-mail)
  • Groepsbegeleiding
  • Individuele en ambulante begeleiding

Voor de begeleiding hebben wij SPRINT-trajectbegeleiders en gespecialiseerde IT-coaches in huis.

De bekostiging gaat op basis van een indicatie vanuit de gemeente (CJG, WMO, PGB en WLZ)  of vanuit onderwijs- of zorgorganisaties. Als er geen indicatie mogelijk is, dan wordt op basis van het arrangement een kostenspecificatie gemaakt.

Indien er nog risicovol en actief middelengebruik is of er is sprake van extreem externaliserend gedrag in combinatie met agressie, kan er geen plaatsing plaatsvinden bij SPRINT. Eventueel kunnen wij helpen met het zoeken naar een andere plek.