Kennisdeling en gezamenlijk knelpunten oplossen - Autisme Expertise Netwerk Drenthe

Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe is een samenwerkingsverband van organisaties en personen die de levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen duurzaam willen verbeteren.
Het netwerk wil een vindplaats zijn van kennis, kunde en praktijkervaringen rondom autisme voor mensen met ASS en hun naasten en professionals in alle gemeenten van Drenthe. Het netwerk heeft tot doel regionale en lokale partijen over de levensdomeinen heen met elkaar te verbinden om samen knelpunten op te lossen.

Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe participeert tevens in het landelijk verband van autismenetwerken en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

De convenantpartners van het netwerk zijn: