Levensloopbegeleiding, diagnostiek en behandeling - Autismepunt

Autismepunt is een kleine zorgaanbieder die volledig is gespecialiseerd in autisme en het gehele pakket van begeleiding, re-integratie, jobcoaching, begeleid wonen, diagnostiek en behandeling in huis heeft.

De manier van begeleiden door Autismepunt is volgens hen het best te omschrijven als levensloopbegeleiding: een relatie opbouwen, onderhouden en er zijn als het nodig is. Meewerken aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, iemand leren zijn kwaliteiten in te zetten. Hun manier van werken heeft veel overeenkomsten met de TEACCH methodiek.

Uitgangspunten zijn:

  • Eigen kracht: Inzetten op kwaliteiten en mogelijkheden.
  • Eigen regie: Goed luisteren naar wat iemand wil en nodig heeft om te kunnen functioneren.
  • Normaal doen: Mensen met autisme zijn vooral gewoon mensen.

Alle medewerkers zijn gespecialiseerd in autisme..