Levensloopbegeleiding en ondersteuning - Halmzorg

HalmZorg Ambulant biedt begeleiding aan jongvolwassene met een autisme spectrum stoornis (ASS) en AD(H)D (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) in de thuissituatie. De hulpvraag staat hierbij centraal en die kan zowel sociaal-emotioneel als praktisch zijn.
Ook bieden ze levensloopbegeleiding en Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding