Levensloopcoaching en ouderbegeleiding- ZO! zorgoplossingen

Autisme, Asperger en PDD is een aangeboren kenmerk waardoor mensen in een aantal dingen anders zijn. Ze zijn bijvoorbeeld meer gericht op details, houden zich zorgvuldig aan regels en afspraken, maar kunnen niet goed overweg met snelle veranderingen of onduidelijke sociale situaties.

Wij noemen het een Autisme Denkstijl. Een Autisme Denkstijl kan de gewone ontwikkeling en het dagelijkse leven ernstig verstoren. Mensen met een Autisme Denkstijl zijn hierdoor extra kwetsbaar. Ze krijgen vaker te horen dat ze iets niet goed doen, het anders moet, enzovoort. Ze kunnen voor anderen onverwacht boos, opstandig of angstig reageren. Het ene moment gaat het geweldig goed, het andere moment is het helemaal mis.

Het zo snel mogelijk onderkennen van een Autisme Denkstijl voorkomt veel problemen. Wij zien autisme niet als een stoornis, maar als een kenmerk waar we mee om moeten gaan. Ouders en school kunnen een aangepaste stijl van opvoeden ontwikkelen om kinderen en jongeren met autisme tot hun recht te laten komen. Als de kinderen groter worden, moet niet alleen de omgeving kunnen omgaan met het probleem, maar moeten de kinderen er zelf ook mee om leren gaan. Weten dat je een Autisme Denkstijl hebt, maakt dat je jezelf kunt gaan accepteren en ontwikkelen.

In de hulp rond een Autisme Denkstijl werken we via levensloopcoaching. Afhankelijk van je levensfase heb je een periode meer intensief contact, coaching, studiesteun of krijg je een training. Op andere momenten is er geen contact, of doe je mee aan een van onze maatjesgroepen. Voor ouders is er ouderbegeleiding op afroep.

De zorgverleners bij ZO! zijn gespecialiseerd in het omgaan met een Autisme Denkstijl. We werken zonder onnodig te stigmatiseren, zo normaal als mogelijk en zo specifiek als nodig.

Bij ZO! meld je jezelf aan om te werken met een Autisme Denkstijl. Je kunt het aanmeldformulier invullen of een korte eenmalige afspraak maken via de online agenda.

ZO! heeft voor jeugd contracten met de regio’s Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland (Dronten). Regelmatig maken andere gemeenten per cliënt afspraken om gebruik te maken van onze specialisaties.