Logeeropvang en BSO - Logeerhuis Heerenveen

Het logeerhuis biedt logeeropvang tijdens de weekenden en vakanties voor kinderen van 4 t/m 18 jaar met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en andere aanverwante stoornissen. Er wordt een ondergrens gehanteerd van een IQ van 70. Tevens is er expertise aanwezig voor het begeleiden van kinderen met een boven gemiddeld IQ. 

Het logeerhuis is gevestigd in de wijk de Greiden in Heerenveen en betreft een normaal woonhuis, een huisvesting die zoveel mogelijk gelijk is aan de thuissituatie. Er logeren maximaal 6 kinderen per weekend.

Van maandag t/m vrijdag biedt het Logeerhuis tijdens de middagen gespecialiseerde groepsbegeleiding (BSO) voor kinderen met ADHD, ASS en andere (hechtings-)problematiek. Na schooltijd met een vriendje of vriendinnetje spelen zit er vanwege de gedragsproblematiek vaak niet in en aansluiting bij een ‘gewone’ opvang is vaak te lastig voor onze doelgroep.

Naast logeeropvang en BSO biedt Logeerhuis Heerenveen ook thuisbegeleiding en huiswerkbegeleiding aan.